Maske ve Eldiven Gibi Atıklar Ayrı Kutularda Toplanmalı

“Maske ve Eldiven Gibi Atıklar Ayrı Kutularda Toplanmalı”

Çevre Mühendisi A.Gazi Yoğunu pandemi dönemindeki atık yönetimiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle kullanılmış maske, eldiven gibi atıkların ayrı kutularda toplanması gerektiğini söyleyen Yoğunlu ; “Uşak ilimiz için de geçerli olan yaşadığımız pandemi günlerinde atık yönetimi konusunda ek önlemlerin alınması gerektiği konuşulmalıdır. Kullanılmış maske eldiven siper ve benzeri atıklar için şehir içerisinde hava ile teması olmayan atık üniteleri konması ve buralardaki atıkların sık aralıklarla bertaraftı sağlanması gerekmektedir” dedi.

Uşak’ta  7 yıldır atık yönetimi ve geri dönüşüm sektöründe çalıştıklarını hatırlatan Yoğunlu; “ Günay  geri dönüşüm ve Osman geri dönüşüm    firmalarıyla  Uşak Belediyesi ,Eşme,  Banaz, Sivaslı ,Karahallı   ve  Uşak’ ta bulunan belde belediyeleriyle  atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetine destek sağlıyoruz. Her dönemde değişen atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü gün geçtikçe daha geniş kitlelere  ulaşmamızı sağlıyor.  Önceleri sadece il bazında nüfusun  yoğun olduğu  bölgelerdeki faaliyetimiz  ilçe  ve yerel yönetimleri de içine alacak şekilde genişledi” ifadelerini kullandı.

Atık yönetimi toplamasında görevli personelinin sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması konusunda da bilgiler veren Yoğunlu; “Kişisel koruyucu ekipmanların,  profesyonel  iş kıyafetlerinin  sık  aralıklarla  değiştirilmesi, çöp torbalarına  veya geri dönüşüm mümkün  bertaraftı  olacak atıklara dokunurken  mutlaka  eldiven  kullanılması ve temastan   kesinlikle sakınılması gerekir.” Şeklinde konuştu.

 

“HAVA, SU,  TOPRAK YÖNETİMİ  VE EKOLOJİK SİSTEMİ DENGEDE TUTABİLİRİZ”

Sıfır atık yönetmeliğinin yayınlanması  ve  atık yönetim  konusunda  güncellenen yönetmeliklerin,  katı atıkların  ve diğer  atık türevlerinin  yönetimi konusunda  gerekli çalışmalar  yaparak düzenli depolanması, enerji elde edinimi , ve tekrar   geri dönüşerek  ülke  ekonomisine  katkı sağlayacağını  gösterdiğini ifade eden Yoğunlu Ekolojik  dengenin  bir unsuru olan  atık yönetiminin  uygun şekillerde  yönetildiği  taktirde  hava, su, toprak dengesini  genel olarak sağlanabileceğini ifade etti.

“UŞAK İLİMİZ İÇİN DE GEÇERLİ OLAN YAŞADIĞIMIZ PANDEMİ GÜNLERİNDE ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA  EK ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKTİĞİ  KONUŞULMALIDIR.”

Atık yönetimi  ve geri dönüşüm  hizmetleri ve bertaraftı konusunda   atıkların  halk sağlığı  için  herhangi bir  risk oluşturmayacak  şekilde   önlemlerin alınması  gerektiğini ve  özelikle atık  toplama  işlerinde yer alan  personellerin   potansiyel enfeksiyonlardan korunması için   sağlık ve güvenlik   önlemlerinin alınmasının elzem olduğunu vurgulayan Yoğunlu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; “ Uşak ilimiz için de geçerli olan yaşadığımız pandemi günlerinde atık yönetimi konusunda  ek önlemlerin alınması gerektiği  konuşulmalıdır. Temel atık hizmetlerinin her durumda kesintisiz olmasını sağlayacak acil durum planları geliştirilmedir. Kapalı geri dönüşüm torbalarının  özellikle  kuru  geri dönüşebilir  ürünlerle, meskenlerde  vatandaşların  ayrı  toplaması konusunda   herhangi bir geri dönüşüm tesisine vermeden önce  daha uzun süre  hijyen  konusunda  gerekli tedbirlerin  alındıktan sonra  teslimi gerçekleşmesi gerekmektedir. Atık üreticisi ve atık toplama personeli açısından   bir etkileşim   olmayacak şekilde   atıkların toplatılması  konusunda  atık üreticisi ve  toplayıcı personeli için  ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir. Atık yönetimi toplamasında görevli personelinin sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması konusunda kişisel koruyucu ekipman profesyonel   iş kıyafetlerini  sık  aralıklarla  değiştirmesi, çöp torbalarına  veya geri dönüşüm mümkün  bertaraftı  olacak atıklara dokunurken  mutlaka  eldiven  kullanılmalı ve temastan   kesinlikle sakınılmalıdır.”

MASKE ELDİVEN  SİPER VE BENZERİ  ATIKLAR  İÇİN  ŞEHİR  İÇERİSİNDE   HAVA  İLE TEMASI  OLMAYAN ATIK  ÜNİTELERİ KONULMALI”

Kurum ve  kuruluşların,  yerel yönetimlerin acil durum planlarının geliştirmesi gerektiğini , acil durum  planlarının ise  personel,  araçlar, bulaşıcı atık, atık birikimi ,yıkama  dezenfeksiyon  ve sokak temizleme  hizmetleri için  alternatif  çözümler  içermesi gerektiği bilgisini veren Yoğunlu; “ Kullanılmış maske  eldiven  siper ve benzeri  atıklar  için  şehir  içerisinde   hava  ile teması  olmayan atık  üniteleri konması ve buralardaki atıkların  sık  aralıklarla  bertaraftı sağlanması gerekmektedir”  dedi.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA GEREKLİ ÖZVERİ GÖSTERİLMELİ”

Atık üreticisi ve atık toplama personeli arasında etkileşim olmayacak şekilde atıkların toplama sistemine dâhil edilmesi gerektiğini ve bu işlemin titizlikle yapılmasının önemli olduğunu belirten Yoğunlu; “Tıbbı atıkların güvenli bir şekilde toplanmasının bertarafının sağlanması içinde güvenli bir şekilde toplanması imha edilmesi sağlanmalı ve artan tıbbi atık miktarının yerel kapasiteyi karşılamaması durumunda özel ekstra önlemler alınmalıdır. Salgın hastalık dönemini yaşadığımız bu günlerde ilave tedbirleri alarak atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda gerekli özveriyi göstermek gerekir.” Diyerek konuşmasına son verdi.