Uşak Belediyesi Atıklarını Kaynağında Ayrıştıracak

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık kampanyası çerçevesinde Uşak Belediyesi birimlerine sınıflarına göre kaynağında ayrı biriktirme ekipmanları yerleştirildi. Sıfır Atık Projesi sayesinde 2018 – 2023 yılları arasında Türkiye genelinde yapılacak çalışmalarla kaynağında ayrılan geri dönüşüm materyallerinin daha büyük oranlarda ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Uşak’ ta faaliyet gösteren Günay Geri Dönüşüm Uşak Belediyesi ile beraber geri dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor. Proje hakkında konuşan Çevre Mühendisi A.Gazi Yoğunlu; “ Günay Geri Dönüşüm olarak bizlerde bu çalışmalara yardımcı olmaya gayret göstermekteyiz.   Uşak Belediyesi ile yapmış olduğumuz çalışma ile Uşak Belediyesi ana bina, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü , Ulaştırma, Temizlik İşleri, İtfaiye, Atatürk Kültür Merkezi Birimlerine kaynağında sınıflarına göre ayrı biriktirme ekipmanlarımızı yerleştirdik. Toplamda 25 Takım ( 4’lü )  Geri Dönüşüm Kutularını dağıtarak Kurumlarda başlatılan Sıfır Atık Projesine Uşak Belediyemiz olarak bizde destek vermiş olduk.

Uşak’ta da başlatılan bu çalışma dileriz tez zamanda bütün kurumlara yayılarak, evlerde, alışveriş merkezlerinde, Eğitim kurumlarında ve diğer bütün işletmelerde gelişim göstererek hedeflenen zemine oturmuş olur.” İfadelerini kullandı.

Sıfır atık hakkında bilgiler veren Yoğunlu sıfır atığın israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanabileceğini söyledi.

 Yoğunlu sıfır atık kavramının hedefini şu ifadelerle anlattı; “İsrafın önlenmesi kaynaklarımızın nasıl daha verimli kullanılmasını sağlamak atık oluşma sebeplerini gözden geçirerek daha az atık oluşmasına nasıl yol açılabilir bu durumun daha az indirgenmesini sağlamak ve kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanılması konusunda her bireyin  neler yapabilir felsefesini  geliştirmek”

Yoğunlu sayısal değerler vererek geri dönüşümdeki durumumuzu ve hedeflerimizi aktardığı kouşması şu şeklide; “Ülkemiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan bu çalışma 2023 yılında tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde bir eylem planı hazırlanmıştır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

- Verimliliğin artması,

-Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,

- İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,

- Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

- Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,

- Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır

Sıfır atık kavramı ile ülke genelinde oluşan atıkların özellikle ambalaj atıklarının çöpe gitmemesini evsel nitelikli ve diğer nitelikli atıklarla ayrıştırılarak biriktirilmesi, tüketimin ilk anından itibaren sınıflandırılması ve bu şekilde ilgili tesislere taşınarak geri kazanımını sağlamaktır.

Yılda ülkemizde 6 milyon ton ambalaj atığı oluşmaktadır. yalnız  toplanan  ambalaj atığı  1.2 milyon tondur .

Plastik  : Yüzde 32 =384 bın ton  / yıl  

Kâğıt : Yüzde 50 = 600bın ton  / yıl

Metal : Yüzde 10 = 120 bın ton / yıl

Cam : Yüzde 8  = 96bın ton / yıl

Geri Dönüşüm sektöründe sıfır atık projeleri atık ithalat ve ihracat rejimlerinde yapılacak yeni düzenlemelerle, Türkiye’nin 2023 yılına kadar evsel atıkla özelliği azalan ambalaj atıkların toplama oranının    %20 den  %60 a çıkacağı öngörülmektedir.

Türkiye’ de kâğıt kapasite artış durumuna baktığımız zaman 2010 yılı için çöpteki kâğıt oranı 3.086.210 ton / yıl, Geri Kazanılan Kağıt oranı 2.380.000ton / yıldır. 2018  yılı  için    çöpteki  kağıt oranı : 4.486.300 ton /yıl  Geri Kazanılan  Yıllık  Kağıt  Miktarı : 3.200.000 ton /Yıl dır.

Yukarıdaki rakamsal oranlara baktığımız zaman en fazla tüketimi olan Kâğıt ambalaj gurubunun 2010-2018 yılları arasında çöpteki atık oranının yüksek olduğunu göstermektedir.                                Sıfır Atık Projesi sayesinde 2018 – 2023 yılları arasında Türkiye genelinde yapılacak çalışmalarla kaynağından ayırarak bu oranın azalmasını Geri Kazanılan oranının artmasını temenni etmekteyiz.”